НовиниЦентъраУслугиИгриКонтакти

ОБЯВА

Във връзка с разработения Интегриран план за управление на защитени зони BG0000573 „Комплекс Калиакра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002051 „Калиакра“ и BG0002097 „Белите скали“ за опазване на дивите птици, на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони, изпълнителят ИБЕИ-БАН организира общественo обсъжданe на проекта на Интегрирания план за управление. Общественото обсъждане ще се състои на 4 август 2017 г. от 15.00 ч. - в сградата на Зеления образователен център в гр. Шабла, на ул. „Равно поле” № 57А.

Материалите са на разположение за запознаване в общини Каварна, Шабла, Балчик, в РИОСВ – гр. Варна и на интернет страницата на ИБЕИ-БАН www.iber.bas.bg.

Вход

Потребител
Парола
Нова регистрация

С финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България.

Община "Шабла"
9680 гр. Шабла,
Област Добрич,
ул. "Равно поле" №35