НовиниЦентъраУслугиИгриКонтакти

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я „ШАБЛЕНСКИЯТ КРАЙ – ПЕРЛА В ПРАИСТОРИЧЕСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ ПО ЗАПАДНОТО ЧЕРНОМОРИЕ И ДОЛНИЯ ДУНАВ“

П Р О Г Р А М А

 

10,00-10,10 ч.

Откриване на конференцията. Приветствие от Мариян Жечев, кмет на община Шабла.

10,10-10,30 ч.

За диалога между културите и популяризирането на културно-историческото наследство – Даниела Тодорова, Шабла

10,30-11,00 ч.

Най-древните златни изделия – състав, макроструктура и технологични особености – Йордан Бояджиев, Варна

11,00-11,30 ч.

Шабла (хаманджийци) и Карон Лимен (карийци). Паралели и хипотези –

Светозар Попов, Варна

11,30-12,00 ч.

Археологическият комплекс „Дуранкулашко езеро“ – история на изследванията (1975-2008) и обща характеристика – Тодор Димов, Добрич

12,00-12,30 ч.

Нови резултати от последните разкопки на селищната могила „Големият остров“ в Дуранкулашкото езеро – Иван Вайсов, София

12,30-13,00 ч. Дискусия

13,00-14,00 ч. Обедна почивка

14,00-14,30 ч.

Археологически проучвания на крепостта Кария край нос Шабла – Боян Тотев, Добрич и Илиян Христакиев, Шабла

14,30-15,00 ч.

Съвременно състояние на теорията за Библейския потоп в Черно море –

Димитър Димитров, Варна

15,00-15,30 ч.

Добруджанските суходолия в техния праисторически контекст – Славян Стоянов, Варна

15,30-16,00 ч.

Музейното и краеведско дело в община Шабла – Мартин Демирев, Шабла

16,00-16,30 ч.

Недвижимото културно наследство на община Шабла. Възможности за културен туризъм – Илиян Христакиев, Шабла

16,30-17,00 ч.

Възможности и перспективи за увеличаване на туристическия потенциал на Шабла и региона – Жечка Илиева, Варна

17,00-17,30 ч. Дискусия

 

17,30 ч. Закриване на конференцията

Вход

Потребител
Парола
Нова регистрация

С финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България.

Община "Шабла"
9680 гр. Шабла,
Област Добрич,
ул. "Равно поле" №35