НовиниЦентъраУслугиИгриКонтакти

Среща с туристическия бранш

 ДНЕВЕН РЕД

 

 

1. Представяне на резултатите от Отчета за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община Шабла за 2017 година.

2. Възможности за финансиране по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) – лектор инж. Геновева Друмева, Управител на Областен Информационен Център – Добрич.

3. Възможности за финансиране по Стратегия за местно развитие към Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ Шабла – Каварна – Балчик. Лектор – Нелко Йорданов, Координатор на МИРГ.

4. Зелен образователен център и предложения за взаимодействие с туристическите предприемачи.

5. Обсъждане на Формуляр за обратна връзка по отношение на качеството на предлаганите услуги в туристическите обекти и в общината като цяло.

6. Други

Вход

Потребител
Парола
Нова регистрация

С финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България.

Община "Шабла"
9680 гр. Шабла,
Област Добрич,
ул. "Равно поле" №35