НовиниЦентъраУслугиИгриКонтакти

Шабла-гост на Берковица в рамките на по-широк туристически проект

 В рамките на проект “JOYRIDE-Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“ от 21 до 24  януари представители на румънските общини Аджиджа и Банеаса, и Община Шабла бяхме на работна среща в град Берковица.

Кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов посрещна в кабинета си гостите по партньорския проект и подробно ни запозна с историята, природните дадености, културните забележителности и икономическото развитие на града и региона. Инж. Милчо Доцов представи и добрата работа на администрацията в печеленето и реализирането на проекти.

Той изрази своето задоволство от реализацията на този проект, защото е свързан с туризма, а Община Берковица винаги е имала амбицията да се развива в тази насока.

Представяйки визитката на града под връх Ком и разказвайки за фестивалите, които се провеждат в Берковица, кметът използва възможността да покани състави от партьорските общини да вземат участие в тях.

В програмата ни бяха включени посещения на местните туристически обекти, забележителности, зона Ком и Клисурския манастир.

На 24 януари 2019 г. в Заседателната зала на ОбА-Берковица се проведе официална работна среща по проект Joyride „Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“. Екипите от румънските общини Аджиджа и Банеаса и българските Шабла и Берковица обсъдихме устойчивото изпълнение на проекта, основните цели, дейности и очаквани резултати. На Workshop-а присъстваха зам.кметовете Ася Велиславова и Радослав Найденов, които поздравиха присъстващите и споделиха мотото на Общината:„Берковица посреща гости, а изпраща приятели“.

Основната цел на проект Joyride „Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“ е устойчиво развитие на туризма чрез оптимално използване на екологичните ресурси, поддържане на важни екологични процеси и подпомагане опазването на природните ресурси, превръщайки биологичното разнообразие в основа за икономическо развитие и социално благоденствие на местните общности. Дейностите по проекта са: управление на проекта, организиране на учебни посещения във всяко партньорско място, завършване на обща оценка на устойчивия туристически потенциал на всеки партньор, разработване на Joyride Стратегия за устойчив туризъм,завършване на маркетингови планове, насочени към туристическото поле на всяко партньорско място, създаване на мрежа на туристическите информационни центрове – TIN JOYRIDE NETWORK, регенерация на природното и културно наследство (туристически пътеки Joyride), организиране на ECO-RANGER лагери и форум, разработване на инструктивен семинар за сертифициране в екотуризма, създаване на фотоалбум, туристически пътеводител и туристическа карта за областите на партньорите на проекта, изработка на уеб-страница, информация и реклама.

През следващата седмица предстои работно посещение и провеждане на Workshop в Община Шабла.

 

Вход

Потребител
Парола
Нова регистрация

С финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България.

Община "Шабла"
9680 гр. Шабла,
Област Добрич,
ул. "Равно поле" №35