НовиниЦентъраУслугиИгриКонтакти

ПОКАНА за участие в информационно събитие

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

на 20 август (вторник) 2019 г., с начален час 11,00 часа 
в „Зелен образователен център“ град Шабла
 
ще се проведе информационна среща за представяне на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-3.016
„Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“ по Оперативна програма „Околно среда“ 2014 – 2020 г.
 
Срещата ще води екипът на Областен информационен център – Добрич има удоволствието да Ви покани на
По време на събитието ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, които ще могат да получат финансиране, допустими дейности и разходи.
Поканени са представители на общини, неправителствени организации, граждани и медии.
 
Събитието е с безплатен вход!
 
Вярваме, че инициативата ще представлява интерес за Вас!
 
ИНФОРМАЦИЯТА МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ И ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
 
ОИЦ – Добрич, е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.
 
За допълнителна информация:
Тел.: 058 602 758
e-mail: oic_dobrich@abv.bg

Вход

Потребител
Парола
Нова регистрация

С финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България.

Община "Шабла"
9680 гр. Шабла,
Област Добрич,
ул. "Равно поле" №35