НовиниЦентъраУслугиИгриКонтакти

Проект JOYRIDE

 EКO-РЕЙНДЖЪР ФОРУМ В ШАБЛА

Планирането на устойчив туризъм, независимо дали става дума за нови продукти или за подобряване на вече съществуващи, включва определянето на какъв вид развитие трябва да се случи. JOYRIDE Форум се фокусира върху четири специфични категории за устойчиво развитие на туризма: 1. Разработване на туристическите пътеки като продукти и услуги; 2. Подобряване на съществуващите устойчиви туристически продукти и услуги; 3. Укрепване на интерпретацията чрез разказване на истории и маркетинг; и 4. Създаване на пакет от ценни преживявания за устойчив туризъм.

 

На 10 и 11 декември в Шабла се проведе EКO-Рейнджър Форум по проект JOYRIDE „Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“ КОД ROBG-338 ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ.

Събитието увлече в съвместни дейности общо 46 участници, представители на партньорските общини Аджиджа и Бъняса от Румъния и Берковица и Шабла от България.

Целта на Форума бе да събере заинтересовани страни, било то местни публични администрации или туристически експерти, за да се направят изводи и да се изкажат обективни становища за това, какви оптимални мерки могат да бъдат предприети в краткосрочен и дългосрочен период, за да може да се постигнат предпоставки за устойчиво развитие на туризма.

Форумът включваше посещение в района на Шабла (ден 1-ви) и работно ателие (ден 2-ри).

В рамките на програмата бяха посетени Археологически комплекс селищна могила „Големия остров“ и читалищната музейна сбирка в село Дуранкулак, еко пътека „Тюленовски скални феномени“, антично пристанище Карон Лимен и средновековна крепост Кария на нос Шабла, наблюдение на птици на Шабленската тузла.

Огромен медиен интерес предизвика представянето на обичая „Меджия“ (подготовка на чеиза на булката) от членовете на пенсионерски клуб „Надежда“ Шабла. По стар български обичай гостите бяха посрещнати с хляб и сол и приветствани от председателя на клуба, Зорка Махалнишка и от председателя на Общинската организация на Съюза на пенсионерите 2014, Мария Димитрова. Поздрав за присъстващите бяха изпълнените автентични песни от вокална група „Кария“ при пенсионерския клуб с ръководител Марга Иванова и под акомпанимента на акордеониста Добри Добрев. Гостите бяха гостоприемно посрещнати и нагостени и от читалищния председател Светла Стаматова и членовете на читалище Тюленово. На всички тях изказваме благодарност за подкрепата и сърцатото отношение!

По време на работното ателие участниците бяха разделени в четири групи според партньорските зони, като на всяка група беше определена група от туристически пътеки на партньор от JOYRIDE. Целта на това упражнение бе да предостави задълбочена информация и да мотивира всички заинтересовани страни за съвместна бъдеща работа чрез пряка обмяна на мнения и обсъждане на преживяванията на всеки участник относно туристическия потенциал и развитието на посетените туристически райони.

Двудневното събитие беше организирано от проектния партньор - община Шабла чрез сътрудничеството на Зелен образователен център, гр. Шабла. 

Вход

Потребител
Парола
Нова регистрация

С финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България.

Община "Шабла"
9680 гр. Шабла,
Област Добрич,
ул. "Равно поле" №35