НовиниЦентъраУслугиИгриКонтакти
Галерия     Видео и аудио

Тръстиков блатар

(Circus aeruginosus)

Тръстиковият блатар (Circus aeruginosus) е средно голяма дневна граблива птица от семейство Ястребови (Accipitridae).

Физическа характеристика
Дължината на тялото: 50 cm
Размах на крилете: 120 - 140 cm. Женската е малко по-едра.
Тегло: 500 - 700 g

Разпространение
Среща се в Европа (включително България), Азия и Африка. Обитава блатисти и крайбрежни местности.

Начин на живот и хранене
Прелетна птица, в България гнезди. Храни се жаби, водни птици, гризачи, насекоми и рядко лови риба в плитчините.

Размножаване
Моногамни птици. Строи гнездото си сред гъста тръстика, съобразявайки височината му с нивото на водата. Снася 3-6 яйца, които мъти женската в продължение на около 35 дни. Малките напускат гнездото на около 32-35 дневна възраст и родителите ги хранят още известно време. Отглежда едно люпило годишно.
Червен списък на световнозастрашените видове (IUCN Red list) - Незастрашен (Least Concern LC).
Директива за птиците на ЕС – Приложение 1.
На територията на България е защитен от закона вид.

Галерия

Вход

Потребител
Парола
Нова регистрация

С финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България.

Община "Шабла"
9680 гр. Шабла,
Област Добрич,
ул. "Равно поле" №35