НовиниЦентъраУслугиИгриКонтакти
Галерия     Видео и аудио

Лисица

(Vulpes vupes)

Лисицата е най-разпространеният хищник не само в България, но и в света. С размерите на средно голямо куче, достига 4-10 кг тегло. Има заострена муцуна, големи изправени триъгълни уши и дълга рунтава опашка. Окраската е много изменчива, от жълтеникавочервена до черна, но най-често червеникава с бяло подбрадие, корем и връх на опашката. Лисиците често общуват чрез издаване на разнообразни звуци като глух лай, ръмжене, скимтене, тракане със зъби. Активни са най-често привечер, през нощта и на разсъмване. Хранят се предимно с дребни бозайници, птици, насекоми, мърша, а когато храната е оскъдна – и с плодове. Лисицата има много добре развит слух – може да чуе цвърченето на мишка от 100 м разстояние. Изкопава дупки под земята, които използва за леговище и отглеждане на малките. Ражда 4-6 малки, като мъжкият помага при тяхното отглеждане. В природата живее до 9 години.

Вход

Потребител
Парола
Нова регистрация

С финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България.

Община "Шабла"
9680 гр. Шабла,
Област Добрич,
ул. "Равно поле" №35