НовиниЦентъраУслугиИгриКонтакти
Галерия     Видео и аудио

Деветигла бодливка

(Pungitius platygaster)

Много дребна риба, достига 5 см дължина на тялото. На гърба има 7-12, най-често 9 бодила (преобразувана част от гръбната перка), несвързани, насочени в различни посоки зигзагообразно. Гръдните перки са относително къси и закръглени.. Среща се в Черноморско-Азовския и Каспийския басейн и прилежащите им полусолени води. У нас в крайбрежните блата и притоци и относително по-масово в крайморските езера (Шабленско, Дуранкулашко и др.), в черноморските притоци (р. Камчия) и крайбрежната зона на морето. Обитава слаботечащи или стоящи води. Слабо подвижна, но проявява активност сутрин и привечер. Живее до 3 г. Мъжките строят сред водна растителност кълбовидни гнезда с диаметър 5-6 см, които охраняват и почистват след излюпване на яйцата. Храни се с дребни ракообразни, яйца и личинки на риби и др. Застрашен от изчезване вид.

Вход

Потребител
Парола
Нова регистрация

С финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България.

Община "Шабла"
9680 гр. Шабла,
Област Добрич,
ул. "Равно поле" №35