НовиниЦентъраУслугиИгриКонтакти
Галерия     Видео и аудио

Червеноперка

(Scardinius erythrophtalmus)

Размери до 30 см и тегло 1 кг. Изключително много прилича на бабушката. Двата вида често се смесват под общото име “червеноперка”. Различава се от бабушката главно по обърнатата си нагоре уста; по разположението на гръбната перка; по наличието на остър кил зад коремните перки, покрит с люспи; по бледожълтия цвят на очите (на бабушката са оранжеви с червено петно отгоре); по яркия виненочервен цвят на перките. Среща се почти в цяла Европа и Мала Азия. В България в долните течения на почти всички по-големи реки и блата, в някои язовири и крайморски езера. Обитава бавнотечащи и стоящи водоеми, обрасли с водна растителност. Полово съзрява на възраст 2-3 години. Плодовитостта й достига 288 хил. хайверни зрънца. Хайвера си хвърля порционно върху подводна растителност. Младите се хранят със зоопланктон, възрастните – с растителна храна. Живее до 10-15 години. Обект е на спортен и промишлен риболов.

Вход

Потребител
Парола
Нова регистрация

С финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България.

Община "Шабла"
9680 гр. Шабла,
Област Добрич,
ул. "Равно поле" №35