НовиниЦентъраУслугиИгриКонтакти
Галерия     Видео и аудио

Видра

(Lutra lutra)

Видрата е един от най-елегантните представители на семейство порови. Живее предимно в сладководни басейни, като предпочита обрасли с растителност брегове, в които често прави леговище. У нас видри са наблюдавани многократно и в морето в близост до устията на по-големите реки . Те плуват и се гмуркат отлично, като ушите и ноздрите се затварят под водата. Ловува главно през нощта, като малките рибки изяжда още във водата, обръщайки се по гръб и помагайки си с предните лапи, но едрата плячка изважда на брега. Видрите имат плавателна ципа между пръстите на краката си и във водата могат да достигнат скорост от 10 километра в час, но са и добри гмурци- дълбоко във водата могат да стоят повече от четири минути. По земята видрите тичат с около 25 километра в час, като комбинират тичане с хлъзгане.

Възрастните видри живеят по отделно и се срещат само по време на брачния период, когато си „устройват” буйни игри във водата и се чува специфично свиркане. Бременността продължава три пъти по – малко от тази при човека и се раждат 2-3 малки. Младите видри се приготвят за живота чрез множество игри – понякога избират стръмни склонове, на които си правят пързалка, която завършва във водата. В края на първата си година младите видри започват своя самостоятелен живот, като тръгват на дълги пътешествия за търсене на собствена територия която да заселят.
На места видрата се избива заради ценната й кожа, а напоследък и поради щетите които нанася в рибовъдните стопанства тъй като се смята за конкурент на човека в риболова. Наличието на замърсяване от химикали във водата може да повреди специфичната способност на кожата да е водонепроницаема и видрата да умре от преохлаждане.
Видрата е световно застрашен вид, строго защитен вид от Закона за биологичното разнообразие, Бернската и Вашингтонската конвенции и Директивата за хабитатите на ЕС. В червения списък на IUCN е вписан в категория “почти застрашен”.

Вход

Потребител
Парола
Нова регистрация

С финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България.

Община "Шабла"
9680 гр. Шабла,
Област Добрич,
ул. "Равно поле" №35