НовиниЦентъраУслугиИгриКонтакти
Галерия     Видео и аудио

Степен пор

(Mustela eversmanii)

Степният пор е един от трите вида порове, срещащи се у нас. Той е пъргав хищник с размерите на дребна котка и средно дълга пухкава опашка. От черния пор можете да го отличите по по-бледата окраска на козината на гърба и тъмната долна страна и крайниците. Разпространен е от Източна и Югоизточна Европа до Китай. У нас можете да го срещнете в открити тревисти места и ниви в Добруджа и съседните области на Лудогорието.

Степният пор е нощно животно, но понякога можете да го наблюдавате и денем (за разлика от черния пор). Живее единично, в дупки на лалугери и хомяци. Обитаемите дупки можете да разпознаете по прясно изкпаната пръст, по наличието на изпражнения, остатъци от плячката и специфична неприятна миризма. Храни се с гризачи (лалугери, хомяци, полевки и мишки), рядко змии и гущери. В търсене на храна понякога изминава до 20 км за денонощие.
Степният пор е строго защитен вид. Включен е в Закона за биологичното разнообразие и Бернската конвенция. В червения списък на IUCN е вписан в категория “нисък риск”.
Основни заплахи за вида са загубата на местообитания и ловът.

Вход

Потребител
Парола
Нова регистрация

С финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България.

Община "Шабла"
9680 гр. Шабла,
Област Добрич,
ул. "Равно поле" №35