НовиниЦентъраУслугиИгриКонтакти
Галерия     Видео и аудио

Пъстър пор

(Vormela peregusna)

Пъстрият пор е най-риещият се от всички видове невестулки и един от трите вида порове, срещащи се у нас. Характеризира се със светложълтеникавокафява козина с тъмни петна. Долната страна на тялото и краката са черни. През очите минава тъмна препаска. Има големи и широки уши с бял край. Опашката е рунтава. Разпространен е от Югоизточна Европа до Китай. У нас можете да го срещнете както в безлесни места, степи, така и в гори, влажни места и храсталаци в цялата страна, по-често в Добруджа и Западна България.

Пъстрият пор е активен след залез и привечер. Има отлично обоняние и слух. Живее единично, в дупки на степни гризачи. Ловува под земята, като преследва жертвите си (лалугери и хомяци) в техните дупки. Понякога се храни и с насекоми и растителна храна. Когато е разтревожен, вдига глава назад и извива опашката си над гърба, подобно на катерица. Ръмжи и се зъби, а ако опасността не отмине, изпуска силно миризлив секрет.
Пъстрият пор е строго защитен вид, включен в Закона за биологичното разнообразие и Бернската конвенция. В червения списък на IUCN е вписан в категория “уязвим”.
Най-сериозна заплаха за вида представлява загубата на степните местообитания и използването на отрови против гризачи.

Вход

Потребител
Парола
Нова регистрация

С финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България.

Община "Шабла"
9680 гр. Шабла,
Област Добрич,
ул. "Равно поле" №35