НовиниЦентъраУслугиИгриКонтакти
Галерия     Видео и аудио

Добруджански хомяк

(Mesocricetos newtoni)

Добруджанският хомяк (или хамстер) е дребен гризач с размерите малко по-голям от мишка. Има кафеникава окраска, която на шията и коремчето преминава в бяла, с едно ясно изразено черно петно в предната половина на долната страна на тялото. Видът е европейски ендемит и обитава степи, тревни, житни и люцерновиниви, лозя, овощни и зеленчукови градини в Северна България и Югоизточна Румъния. У нас се среща в средната най-вече в източната част на Дунавската равнина.

Добруджанският хомяк е активен през цялата година, но ако искате да го видите ще трябва да будувате нощем, тъй като той рядко напуска дома си през деня. За да отктиете изходите на техните дупки, трябва да се вгледате много внимателно – малките отвори, изкопани вертикално в почвата се забелязват трудно сред растителността край тях. Интересен е фактът, че по време на рамножителния период мъжкият и женската общуват с ултразвуци. Раждат от 1 до 12 малки, които само след 2 месеца дотигат полова зрялост.
Хомяците се хранят с житни, бобови и други тревисти растения и техните семена, пренасяйки ги в бузите които оформят своеобразни торбички. Със семената хомяците често правят запаси в които складират в специално изкопани камери.
Добруджанският хомяк е строго защитен вид. Включен е в Закона за биологичното разнообразие и Бернската конвенция. В червения списък на IUCN е обявен за “почти застрашен”.
Най-голяма заплаха за намаляващата популация на добруджанския хомяк е загубата и унищожаването на местообитанията му, поради силното развитие на селското стопанство.

Вход

Потребител
Парола
Нова регистрация

С финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България.

Община "Шабла"
9680 гр. Шабла,
Област Добрич,
ул. "Равно поле" №35