НовиниЦентъраУслугиИгриКонтакти
Галерия     Видео и аудио

Афала

(Tursiops truncatus ponticus)

Афалата или бутилконосият делфин е един от най-широко разпространените представители на семейство делфини. Афалите обитават топлите и умерените морета и океани на целия свят, вкл. Средиземно, Черно, Северно и по-рядко Балтийско море. У нас се среща черноморският подвид (T. t. ponticus). Дължината на тялото му е между 1,75 и 3,70 м и може да достигне тегло от 400 кг.

Тъй като делфините са социални животни, можете да ги наблюдавате на групи от по 5-10 индивида, понякога дори до 100.  Oсобено впечатляващи и лесни за наблюдение са когато скачат над водата. Това поведение може да се види най-често сутрин или следобед, когато делфините са най-активни. Подробните наблюдения върху този вид потвърждават някои необикновени истории за поведението на животните. Ако делфин е болен или ранен, останалите идват на помощ, като се стараят да му помогнат да не се удави, поддържайки го на повърхността. Подобни разкази има и за делфини, опитващи се да помогнат на давещи се хора.
Афалите раждат по едно рядко две малки. Живеят дори до 40 години.
Видът е строго защитен от Закона за биологичното разнообразие, Бернаската конвенция, Бонската конвенция и редица други международни и национални нормативи. В червения списък на IUCN черноморският подвид е включен в категория “застрашен”.
Най-голяма заплаха за делфините представлява ловът, случайното им улавяне в рибарски мрежи и влошаване състоянието на местообитанията им (замърсяване, липса на достатъчно храна, безпокойство). Делфини се улавят както за военни цели, така и за множеството аквариуми и океанариуми по целия свят.
Малко известен факт е, че животното което е изобразено върху корицата на първия български учебник "Буквар с различни поучения" или "Рибен буквар" на българският възрожденец Петър Берон (издаден е през 1824 г. в Букурещ) всъщност не е риба, а делфин.

Вход

Потребител
Парола
Нова регистрация

С финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България.

Община "Шабла"
9680 гр. Шабла,
Област Добрич,
ул. "Равно поле" №35