НовиниЦентъраУслугиИгриКонтакти
Галерия     Видео и аудио

Голяма белочела гъска

(Anser albifrons)

Голямата белочела гъска е с размерите на домашната гъска. Името й идва от характерното бяло петно на челото. Оперението на възрастните птици е сиво-кафяво с тъмнокафяви препаски по гърдите. При младите петното на челото и препаските липсват.

Видът е широко разпространен почти по цялото северно полукълбо. Подобно на много други видове гъски белочелата гъска е мигрираща птица. Размножава се в далечните северни земи, покрити с тундрова растителност и множество водоеми. Зимата прекарва в откритите степни или селскостопански площи, сладководни басейни или полусолени блата в умерените или по-топлите географски ширини. В България можете да я срещнете единствено през зимата, когато образува големи ята (дори до 30 000 индивида) в посеви и незамръзнали водоеми. Храни се с листа, корени и стръкове на едногодишни и житни растения и треви, а през зимата – със свежите стръкове на покарали житни култури.
Голямата белочела гъска е включена в Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, като у нас видът е ловен обект. В червения списък на IUCN е вписана в категория “нисък риск”.
Отрицателно влияние върху числеността на вида оказват интензивния лов в и около местата където птиците зимуват, използването на пестициди и промените в селскостопанските практики.
Най-многочисления вид гъска в района на двете езера през зимния сезон.

 

 

Вход

Потребител
Парола
Нова регистрация

С финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България.

Община "Шабла"
9680 гр. Шабла,
Област Добрич,
ул. "Равно поле" №35