НовиниЦентъраУслугиИгриКонтакти
Галерия     Видео и аудио

Синявица

(Coracias garrulus)

Редом с пчелояда, папуняка и земеродното рибарче, синявицата (или синята гарга) е една от най-пъстроцветните птици у нас. Възрастните през лятото са с кафяв гръб и черни махови пера, а останалото оперение е лазурно до тъмно синьо. През другите сезони и при младите птици окраската не е така ярка.
Синявицата обитава разредени широколистни гори и открити сухи места. Гнезди в хралупи, но понякога можете да наблюдавате гнездящи птици в отвесни земни брегове. Храни се с безгръбначни, по-рядко и с дребни жаби, гущери, змии и птици. Често можете да я видите кацнала на върха на дърво или стълб, търсеща с поглед потенциална храна. Женската сняся от 1 до 7 яйца, които мъти сама. След излюпването на малките и двамата родители участват в отглеждането им. Два пъти годишно по време на своята сезонна миграция изминава разстоянието от над 10 000 км между Европа и земите южно от Сахара.
Синявицата е защитена от Закона за биологичното разнообразие. В червения списък на IUCN видът е вписан в категория “почти застрашен”.
Най-сериозните заплахи за тази красива птица е отстрелването й по време на миграция (предимно за храна), промените в местообитанията й, породени от различни практики в селското и горското стопанство, както и от употребата на пестициди, които водят до намаляване на достъпната храна.

Вход

Потребител
Парола
Нова регистрация

С финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България.

Община "Шабла"
9680 гр. Шабла,
Област Добрич,
ул. "Равно поле" №35