НовиниЦентъраУслугиИгриКонтакти
Галерия     Видео и аудио

Морски орел

(Haliaeetus albicilla)

Тази впечатляваща птица е най-големият орел, срещащ се в Европа. Дългите и широки крила, правят опашката му да изглежда много къса. При наблюдение ще забележите, че възрастните са сиво-кафяви с почти черни крила; главата и шията са белезникави; клюнът е масивен, жълт, на върха силно извит надолу; опашката е бяла. Младите птици се отличават с тъмнокафява окраската и черен клюн.

Морският орел обитава крайбрежия на морета, реки и езера, богати на храна (риба и водолюбиви птици), с високи дървета, върху които гнезди. В България можете да го срещнете край р. Дунав, р. Арда и по Черноморското крайбрежие. Характерен зимен гост в района на двете езера. Веднъж оформили двойка, морските орли остават завинанаги заедно. Всяка година гнездят на същото място, като и двамата родители се грижат за излюпените едно или две малки. Могат да живеят дори до 25 години.
В България морският орел е застрашен от изчезване вид, включен в Закона за биологичното разнообразие. В червения списък на IUCN е вписан в категория “нисък риск”.
Сериозни заплахи за този вид представляват унищожаването на местообитанията му по Дунавското крайбрежие, употребата на отрови, преследването и обезпокояването му от хората.

Вход

Потребител
Парола
Нова регистрация

С финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България.

Община "Шабла"
9680 гр. Шабла,
Област Добрич,
ул. "Равно поле" №35