НовиниЦентъраУслугиИгриКонтакти
Галерия     Видео и аудио

Сива чапла

(Ardea cinerea)

 

Едра водолюбива птица, с изразени различия в окраската в зависимост от възрастта и сезона. Възрастните през размножителния период отгоре са сини с черни плещи и украсяващи пера по главата, които след този период изчезват. Отдолу са белезникави, главата и шията са бели с черни ивици зад очите и по предната част на шията. При младите горната част на главата и шиятаотстрани са сиви. Обитава блата и езера с гъсти тръстикови масиви, долни и средни течения на големи реки, богати на риба, равнинни дъбови и влажни гори. Гнезди по дървета. При миграции и зимуване се среща и в язовири, оризища, канали, рибарници, обработваеми площи. Мигрира на малки ята, понякога с други видове чапли.

 

Вход

Потребител
Парола
Нова регистрация

С финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България.

Община "Шабла"
9680 гр. Шабла,
Област Добрич,
ул. "Равно поле" №35