НовиниЦентъраУслугиИгриКонтакти
Галерия     Видео и аудио

Малък воден бик

(Ixobrichus minutus)

 

В района на езерата малкият воден бик е най-дребният гнездящ вид, представител на семейство Чапли. Дължината на тялото му е 32 см. Атрактивен е за наблюдение. Има полов и възрастов диморфизъм. Мъжкият е по едър. Тялото му отгоре е черно с метален блясък, а отдолу охристо-жълт с кафяви ивици. Женската е тъмнокафява, с по-светли пъстрини. Младите са жълто-кафяви, с черни надлъжни щрихи. Обитава различни по големина сладководни водоеми с гъста блатна растителност. Гнезди върху платформи от тръстика, издигнати над повърхността на водата. Храни се с риби, жаби, насекоми.

 

Вход

Потребител
Парола
Нова регистрация

С финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България.

Община "Шабла"
9680 гр. Шабла,
Област Добрич,
ул. "Равно поле" №35