НовиниЦентъраУслугиИгриКонтакти
Галерия     Видео и аудио

Шипобедрена костенурка

(Testudo graeca)

Световно застрашен вид, със статут Уязвим съгласно класификацията на IUCN.

Разпространена е от морското равнище до 1300 м. н. в. Предпочита открити пространства с тревиста растителност, през летните горещини често навлиза в храсти и гори, долове и дерета. Дневно активна е и се хравни предимо с растителна храна. През юни и юли снася на два или три пъти по 2-8 почти кълбовидни яйца с варовикова черупка, които заравя на препечени места. Малките се излюпват след 70 до 100 дни. Установено е, че много често те излизат на повърхността едва на следващата пролет (зимуват в мястото, където са се излюпили). Продължителността на живот на този вид е около 110-120 год.
Основните причини за застрашеността на шипобедрената костенурка са интензивното земеделие, намаляването на горите и улавянето й от хората.
Шипобедрената костенурка e защитенa и от Закона за биологичното разнообразие.

Вход

Потребител
Парола
Нова регистрация

С финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България.

Община "Шабла"
9680 гр. Шабла,
Област Добрич,
ул. "Равно поле" №35