НовиниЦентъраУслугиИгриКонтакти
Галерия     Видео и аудио

Езерна цаца (трицона)

(Clupeonella cultriventris)

Дребна риба. Прилича на морската цаца. Отличава се от нея по издадената напред долна челюст, началото на гръбната перка е пред началото на коремните, има по-светла окраска – в гръбната част преобладават зеленикавите тонове, при морската цаца – синкавите. Среща се в Азовско и определени части на Черно море. У нас в миналото във всички по-големи крайморски езера и устия на реки. Сега само в Шабленско и Дуранкулашко езеро. Стадна риба, която понася широки граници на солеността на водата. Живее около 5 години. Полово съзрява на 1 г. Храни се със зоопланктон. Рядък вид, включен в Червената книга на България.

Вход

Потребител
Парола
Нова регистрация

С финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България.

Община "Шабла"
9680 гр. Шабла,
Област Добрич,
ул. "Равно поле" №35