НовиниЦентъраУслугиИгриКонтакти
Галерия     Видео и аудио

Малък корморан

(Phalacrocorax pygmeus)

 

Разпознаване
Малкият корморан, наречен още малка дяволица или карабатак, е една от най-редките и застрашени от изчезване водолюбиви птици в България. Обитава блата, езера, реки, заливни гори, канали и други. Оперението му е чернокафяво, като двата пола са практически незабележими. През размножителния период в оперението му се появяват малки бели петънца. Младите са с по-бледи кафеникави тонове. Той е най-дребният от трите вида корморани, който се среща в България. Големият корморан, който е два пъти по-едър от него, има големи бели петна от двете страни на тялото в областта на слабините през размножителния сезон и третия вид - средният корморан, има качулка на темето.
 
Общо разпространение
Ареалът на вида обхваща Балканския полуостров, крайбрежията на Азовско, Аралско и Каспийско море, Мала Азия и Близкия Изток. Цялата популация се оценява на около 15 000 двойки.
 
Разпространение в България
През размножителния период се среща предимно във влажните зони по поречието на река Дунав и в района на Бургаските езера. В България гнездят около 800 двойки. Обикновено образува смесени колонии с чапли, лопатарки и ибиси. Гнездата са разположени по тръстиката или по ниски върби на няколко метра над водата. Скитащи птици могат да бъдат наблюдавани и по останалите влажни зони по черноморското крайбрежие и по рядко във вътрешността на страната. През зимата образува сравнително големи струпвания предимно в Южна България - поречието на реките Тунджа и Марица, а също така и в района на Бургаските езера. При по-меки зими може да бъда видян и по поречието на Дунав, както и по северното Черноморие. Числеността на зимуващата популация може да достигне до 16 000 екземпляра. В Шабленско и Дуранкулашко езеро се среща редовно по време на пролетната и есенната миграции. През есента образува по-големи струпвания до няколко стотин екземпляра и остава в района обикновено докато водата в езерата замръзне. Двете езера са важно място за почивка и хранене на птиците, размножаващи се в делтата на река Дунав и влажните зони в Украйна.
 
Хранене
Храната му се състои от водни безгръбначни животни земноводни и дребни риби. Не нанася щети в рибарниците, тъй като видовете риба, с които се храни, нямат стопанско значение. Обикновено си търси храна в крайбрежните плитчини на дълбочина не повече от два метра.
 
Заплахи
Главните причини за намаляване популацията на малкия корморан са унищожаването на неговите местообитания както за размножаването му, така и за зимуването и почивката му. Такива са: отводняването на езера и блата, изсичането на заливните гори, замърсяването на водите от селското стопанство и химическата индустрия. Друга причина за намаляването на числеността е преследването му от рибари и ловци или отстрелването му просто за забавление. Въпреки че е включен в категорията "Застрашен от изчезване" и законът предвижда глоба от 250 лв., бракониерското отстрелване на малки корморани, особено в райони на рибовъдни стопанства, продължава и е сериозна заплаха за вида.

Галерия

Вход

Потребител
Парола
Нова регистрация

С финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България.

Община "Шабла"
9680 гр. Шабла,
Област Добрич,
ул. "Равно поле" №35