НовиниЦентъраУслугиИгриКонтакти

Използвана литература

 • "Бозайниците в България, определител”, Попов В., Ат. Седефчев, Библиотека „Витоша”, 2003 г., София;
 • „Рибите в България”, Карапеткова М., М. Живков, „Гея Либрис”, 1995 г., София;
 • „Атлас на гнездящите птици в България“, Янков П. (отг. Ред.) Природозащитна поредица, Книга 10, БДЗП, 2007 г., София;
 • Колинс: определител на птиците. Най-пълният определител на птиците на Великобритания и Европа. Ларс Свенсън, Килиън Муларни и Дан Зетерщрьом. 2009, Италия;
 • Колинс: насекомите на Великобритания и Западна Европа. Джобен определител. Майкъм Чинъри. 1993, Лондон;
 • Земноводните в България. Полеви определител. Стоян Михов. Българо-Швейцарска програма за опазване на биоразнообразието, Проект „Бургаски влажни зони”. 2002, Бургас;
 • „Атлас по зоология“, Пешев Ц., С. Симеонов, Просвета, 1993 г., София;
 • Симеонов, Симеон, Т. Мичев, Д. Нанкинов. 1990. Фауна на България. Т. 20. Aves. Част I. София, АИ „Проф. М. Дринов”, ISBN 954-430-051-1;
 • Нанкинов, Димитър, С. Симеонов, Т. Мичев, Б. Иванов. 1997. Фауна на България. Т. 26. Aves. Част II. София, АИ „Проф. М. Дринов”, ISBN 954-430-051-1, ISBN 954-430-488-6, ISBN 954-642-021-2;
 • Нов определител на растенията и животните. Урсула Стихман-Мрни и Ерих Кретчмар. 1997, Италия;
 • Срещи с природата: Растения. Инга Шведлер и Мирослав Собковиак. 1998, Словакия;
 • Водните кончета в България – он-лайн определител:
  http://www.odonata.biodiversity.bg/prior.htm;
 • IUCN: Червеният списък на застрашените видове:
  www.iucnredlist.org.

Вход

Потребител
Парола
Нова регистрация

С финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България.

Община "Шабла"
9680 гр. Шабла,
Област Добрич,
ул. "Равно поле" №35